Uncategorized

Een caravan verzekeren, waar moet je rekening mee houden?

Heel wat mensen zweren bij het doorbrengen van een vakantie met hun caravan. Wanneer je eigenaar bent van een dergelijke caravan kan het mogelijks interessant zijn om de keuze te maken om deze te laten verzekeren. Voor heel wat mensen geldt dat ze vermoeden dat een dergelijke verzekering verplicht is. Dat is niet juist. Wel is het natuurlijk zo dat de auto die de caravan trekt over ten minste een WA-verzekering moet beschikken, maar dat spreekt voor zich. Wil je toch graag ondanks het ontbreken van een wettelijke verplichting je caravan verzekeren? Dan zal de informatie op deze pagina je heel wat duidelijk kunnen maken.

Je caravan verzekeren is dus niet verplicht?

In eerste instantie beantwoorden we graag even de vraag die veel mensen in de praktijk toch bezighoudt. Het is dus niet noodzakelijk en wettelijk verplicht om een caravanverzekering af te sluiten? Dat klopt. Je caravan verzekeren dient uitsluitend te gebeuren wanneer je zelf wil dat bepaalde vormen van schade worden gedekt. Een klassiek voorbeeld hiervan is stormschade. Het spreekt voor zich dat een caravan op verschillende manieren kan worden beschadigd door invloeden vanuit de natuur. Denk hierbij niet alleen aan schade veroorzaakt door de wind, maar ook aan bijvoorbeeld hagelschade. Dergelijke schade valt niet standaard onder de autoverzekering.

Met bovenstaande is een belangrijk iets alvast aangegeven. De caravanverzekering en de autoverzekering beschikken namelijk over een zogenaamde wisselwerking. Concreet betekent dit dat de caravan ook bij het niet afsluiten van een speciale caravanverzekering in bepaalde situaties gewoon wel degelijk is gedekt. Dat is echter alleen maar het geval wanneer de caravan aan de trekhaak hangt en dus met de auto “verbonden” is. Ook wanneer je dus niet kiest voor je caravan verzekeren zal je kunnen vaststellen dat ze in bepaalde situaties wel degelijk is gedekt.

Wanneer wordt de schade gedekt door je autoverzekering?

Zoals hierboven reeds aangegeven zal je kunnen vaststellen dat je autoverzekering in bepaalde gevallen de schade dekt die door of met jouw caravan wordt veroorzaakt. Neem nu bijvoorbeeld de situatie waarin je caravan losschiet in de bocht en daarbij een andere auto raakt. In de praktijk dient er rekening mee te worden gehouden dat er hierdoor al snel behoorlijke schade kan optreden. Gelukkig zorgt jouw autoverzekering in deze situatie voor het dekken van de schade. Het maakt daarbij bovendien ook niet of je hebt gekozen voor enkel en alleen het afsluiten van de WA-verzekering of je ook een meer uitgebreide verzekering hebt afgesloten.

Van belang is dus vooral om rekening mee te houden dat de autoverzekering de schade veroorzaakt door de caravan uitsluitend dekt wanneer ze op het moment van de schade verbonden was met de auto. Was dat niet het geval en is de schade tot stand gekomen terwijl ze stilstond of losgekoppeld was van het voertuig? Dan zal  de autoverzekering daar uiteraard geen dekking voor verlenen.

Hoe interessant is je caravan verzekeren dan eigenlijk?

Bovenstaande informatie heeft duidelijk gemaakt dat individueel je caravan verzekeren dus geen vereiste is wanneer je aanspraak wil kunnen maken op een bepaalde dekking voor schade veroorzaakt door je caravan. Dit zorgt ervoor dat veel mensen zich toch een beetje afvragen hoe interessant het afsluiten van een caravanverzekering dan in de praktijk wel of niet is.

Vergis je niet, je caravan verzekeren brengt in de praktijk zeker en vast heel wat extra zekerheden met zich mee. De schade die ontstaat aan de eigen caravan kan bijvoorbeeld onder geen enkel beding onder de autoverzekering vallen. Dat is zeer belangrijk om te weten. Wil je dus met andere woorden de schade die werd aangebracht aan de eigen caravan kunnen dekken door een verzekeraar? Dan zal je niet anders kunnen dan daarvoor een aparte caravanverzekering af te sluiten.

Wat wanneer je met je caravan naar het buitenland trekt?

Bijzonder veel mensen die de keuze maken om een caravan te kopen gaan daar op een bepaald moment ook mee op reis. Je caravan verzekeren zorgt er zoals hierboven reeds aangegeven voor dat je de schade die kan ontstaan aan de eigen caravan kan laten dekken. Dat is echter niet alles. Daarnaast zal je namelijk eveneens kunnen vaststellen dat je tijdens je vakantie ook nog behoeften kan hebben aan andere verzekeringen of dekkingen. Denk hierbij aan de reisverzekering.

Voor heel wat mensen die met hun caravan naar het buitenland trekken geldt dat ze eigenlijk niet (voldoende) zijn verzekerd. Dat is natuurlijk vrij vervelend, want het zorgt ervoor dat men wordt blootgesteld aan verschillende vaak niet onaanzienlijke risico’s. Het afsluiten van een specifieke reisverzekering voor het dekken van bijvoorbeeld een mogelijke annulering is dan ook altijd vereist. Althans, het is niet vereist, maar het wordt logischerwijs in de praktijk wel sterk aanbevolen.

Hou ook rekening met de inboedel van je caravan

Je caravan verzekeren zorgt er dus voor dat de schade die ontstaat aan de eigen caravan kan worden gedekt. Het loont in de praktijk zeer sterk de moeite om ook aandacht te besteden aan de inboedel die in jouw caravan is terug te vinden. Veel mensen vermoeden tegenwoordig nog altijd dat deze standaard mee wordt verzekerd door de gewone inboedelverzekering waarover ze beschikken. Dat is dus voor alle duidelijkheid niet correct. Je zal hiervoor altijd een buitenhuisdekking moeten hebben. Dit is een zeer belangrijk punt waar heel wat mensen die eigenaar (of huurder) zijn van een caravan in de praktijk geen rekening mee houden. Het spreekt echter voor zich dat het laten dekken van de waarde van de inboedel van je caravan zeker een must kan zijn.

Vragen? Neem contact op met Diks – De vergelijker voor jouw verzekeringen

Ook je caravan verzekeren? Dan is vergelijken een absolute must!

Je caravan verzekeren is in de praktijk mogelijk bij tal van verschillende verzekeraars. Het niet onaanzienlijke aanbod met caravanverzekeringen op de markt heeft ervoor gezorgd dat het altijd warm wordt aanbevolen om een vergelijking uit te voeren tussen verschillende verzekeraars. Indien je een dergelijke vergelijking uitvoert zal je er al snel achter komen dat het prijsverschil tussen de verschillende verzekeraars al snel vrij hoog kan oplopen. In ieder geval, wil jij ook graag een echt interessante caravanverzekering afsluiten? Zorg er dan voor dat je altijd grondig het aanbod bij de verschillende verzekeraars van naderbij gaat bekijken. Alleen zo claim je de beste voorwaarden!